top of page

Over ons

Wat is DSB?

Direct Selling Belgium werd opgericht in 1970 onder de naam Beroepsvereniging van de directe verkoop (BVDV). Begin 2020 werd beslist om verder te gaan onder de naam Direct Selling Belgium. 

Doel van de vereniging 

alle onderwerpen van economische, juridische, deontologische of andere aard met betrekking tot de directe verkoop te onderzoeken en alle bruikbare inlichtingen die direct of indirect de activiteit van de leden kan aanbelangen, overmaken aan de leden (vb. fiscaal , sociaal en commercieel);

deontologische regels ontwerpen, verbeteren en verspreiden;

tussenkomen voor de verdediging van de collectieve belangen van de leden

de leden samenbrengen.

de directe verkoop meer bekendheid geven, promoten en de ontwikkeling ervan stimuleren;

Direct Selling Belgium groepeert de belangrijkste ondernemingen uit de directe verkoop in België. Samen halen zij jaarlijks een omzet van ruim 107 miljoen euro en zijn er ongeveer 27.000 mensen werkzaam. 


De vereniging vertegenwoordigt haar leden binnen verschillende nationale en internationale organisaties (Vb. Raad voor het verbruik, Direct Selling Europe – DSE) en bij de besprekingen die ze aanknoopt met de belangrijkste consumentenorganisaties.

Lid van...

Sinds 1 januari 1997 is de vereniging aangesloten bij de Belgische Federatie voor de handel en diensten (Comeos). Leden die toetreden tot Direct Selling Belgium worden hierdoor automatisch lid van Comeos. 

Dit houdt in dat alle leden van de vereniging gebruik kunnen maken van alle kennis en diensten die Comeos aanbiedt op vlak van thema’s zoals duurzaamheid, fiscaal recht, arbeids- en economisch recht, consumentenrelaties, … Meer informatie vindt u op www.comeos.be

DSE new logo.png

Wat is directe verkoop?

 

De directe verkoop houdt in dat goederen en diensten rechtstreeks aan de consumenten verkocht worden, door contact op te nemen met de consumenten thuis of met andere mensen thuis, op hun werk of op eender welke plaats, behalve op een permanente commerciële vestiging. 

De directe verkoop wordt gekenmerkt door een voorstelling of een demonstratie van producten en diensten aangeboden door de verkopers, die doorgaans directe verkopers genoemd worden. Alle goederen worden rechtstreeks bij de klant thuis geleverd, wat erg belangrijk is voor consumenten die op het platteland wonen. Zij kunnen dus over goederen en diensten beschikken die niet toegankelijk zijn in de 
handel van de streek.

Er zijn talrijke manieren om een directe verkoopsonderneming te organiseren. Ze kan te werk gaan door persoonlijk contact (in het algemeen stelt een verkoper een demonstratie voor aan een klant na een voorafgaande afspraak) of op basis van verkopen in samenkomst (verkopen waarbij een directe verkoper producten voorstelt en demonstreert aan een groep potentiële klanten, meestal thuis bij een gastheer of gastvrouw die andere mensen uitnodigt).

De directe verkoop is een vorm van verkoop die niet in permanente commerciële vestigingen plaatsvindt.

De leden

bottom of page